Jednota Kristovy církve a její vedení (výběr textů)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

 

Církev se soustředí na svůj účel

Hlavním účelem církve je oslavovat Boha – učením (kázání, vyučování, zpěv), společenstvím, Památkou Páně a modlitbami (viz Sk 2,42) – to vše se točí kolem jednoho jediného – kolem evangelia Ježíše Krista.

Církev je postavena na evangeliu, roste vyučováním a kázáním evangelia, šíří evangelium, sytí se evangeliem, řídí se evangeliem a podřizuje všechno své jednání evangeliu. To je soustředění se na účel, tedy na Boží slávu.

Církev je sjednocena kolem evangelia

Evangelium je tím, co církev (jak místní sbor, tak jednotlivé místní církve) spojuje. Soustředění se na Boží slávu. Díky evangeliu může v církvi vládnout skutečná jednota, která není založená na lidech nebo na lidských přáních, myšlenkách, není to organizovaná jednota, ale je to organická jednota, protože vyrůstá ze samotného Krista, který všechno spojuje do jednoho těla.

Evangelium proměňuje lidské životy, které jsou potom spojené Kristovou láskou. Láskou, která je postavená na pravdě Božího slova, je budovaná Duchem svatým a soustředěná nikoliv na člověka, ale na Boží slávu.

Klíčová role starších

Církev je vedena ustanovenými staršími (viz 1Tm 3, Tt 1, Sk 14,23), kteří jsou zodpovědní za to, aby se církev soustředila na Boží slávu, jsou zodpovědní za čistotu evangelia, které jediné má moc, sjednocovat církev.

Biblicky kvalifikovaní ustanovení starší hrají naprosto klíčovou roli v církvi a v zachovávání jednoty v církvi. Jsou těmi, kdo definují podstatné doktríny z Písma – takové, na kterých se musí církev shodnout, a kdo usilují o lásku a o prosazování laskavého přístupu tam, kde nejde o věci naprosto zásadní.