Pohřbeni ve křtu (Ko 2,11-15)

Sjednoceni s Kristem ve smrti i v životě

Pavel se snaží křesťany povzbudit tím, že obrací jejich pohled na Krista samotného. Mluví o tom, co se stalo na kříži, jaké to má důsledky, co to znamená pro jednotlivé křesťany. Centrem je Kristovo dílo, kříž.

Text kázání

Osnova kázání: