Požehnané důsledky víry (Ga 3,26-29)

Boží synové nad sebou nemají dozorce

Když přišla víra, nemáme už nad sebou dozorce. Jaké jsou požehnané důsledky víry? Je zde řada důležitých věcí, z nichž se dnes zaměříme na tři – s kým se ztotožňujeme, tedy identifikujeme, jaká je naše nová identita a co z toho všeho vyplývá.

Text kázání

Osnova kázání: