2019

Hlahol Hospodinu! (Ž 100,1-5)

Uctívání Boha v Duchu a v pravdě

Dnešní text mluví o chvále a o uctívání Boha. Podíváme se především na příkaz uctívat Boha (v. 1-2.4), k němuž je voláno celé stvoření, dále si všimneme předmětu našeho uctívání, tedy toho, kdo má být uctíván – je Bůh sám, stvořitel člověka (v. 3), a nakonec se zastavíme u příčiny uctívání (v. 5).

Text kázání

Vytrvalost svatých (J 17,6-8)

Křesťanská zralost IX.

Dnes uvidíme, že opravdovým učedníkem Ježíše Krista je ten, jemuž Ježíš Kristus zjevil, kdo je Otec, jehož mysl je obnovována mocí Ducha svatého skrze Boží slovo, které to nové srdce s radostí přijímá, a jehož jednání se proměňuje podle toho, jak je jeho mysl přetvářena Božím slovem.

Text kázání

Láska a víra! (Ju 3)

Opravdová láska bojuje za pravdu

Juda píše svůj dopis „milovaným“, tedy těm, kdo jsou milováni Bohem a milují se navzájem jako údy církve. Tyto milované napomíná k tomu, aby zápasili o víru – nejenom o její opravdovost, ale také o její pravost, pravdivost víry. Láska a víra se neobejdou bez pravdy.

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 2019