2019

Výjimečnost zjevení Krista a jeho evangelia

Účinné povolání Bohem III.

Dnes se již potřetí a naposledy, budeme zabývat Boží neodolatelnou milostí, jinak řečeno: Účinným povoláním svatých Božích, které si Bůh zamiloval a vyhlédl, tj. vyvolil již před založením světa. Bůh účinně a neodolatelně zjevuje evangelium Ježíše Krista exkluzivně jen těm, které Otec vyvolil, Syn vykoupil a Duch svatý znovuzrodil. Jinými slovy, účinné pochopení Krista a Jeho evangelia je dáno jen zaslíbeným dětem.

Text kázání

Výjimečnost zjevení Krista a jeho evangelia

  • Pavel Steiger

Účinné povolání Bohem III.

Pavel Steiger, Praha 13. října 2019

Dnes se již potřetí a naposledy, budeme zabývat Boží neodolatelnou milostí, jinak řečeno: Účinným povoláním svatých Božích, které si Bůh zamiloval a vyhlédl, tj. vyvolil již před založením světa. Příště již otevřeme poslední tři zamyšlení na téma „Vytrvalost svatých.“ Jen krátké osvěžení předešlých dvou souvisejících kázání.

Kristus vládne ve své církvi (Sk 20,28)

  • Jaroslav Kernal

Křesťanská zralost II.

Jaroslav Kernal, Praha 29. září 2019

Pokoj vám a milost, milí v Kristu, milovaní svatí, milí přátelé i hosté. Znovu otevíráme Boží slovo a pokračujeme v naší sérii o křesťanské zralosti. Začali jsme tam, kde zralost musíme očekávat a vyžadovat, u starších církve. Jsme ve Skutcích 20, kde čteme o tom, jak se Pavel setkal se staršími církve v Efezu. Mezi mnoha jinými věcmi jim řekl:

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 2019