Spirála hříchu (Gn 4,1–26)

Milosrdenství vítězí nad soudem

Dnes uvidíme, jak se roztáčí spirála hříchu, která začíná u Kaina a jde dále skrze jeho potomky. Ale uvidíme také Boží milost, která se rozhojňuje tam, kde se rozmohl hřích a která je mocnější, než nepřátelství vůči Bohu.

Text kázání | Video

Osnova kázání: