Společenství církve s Otcem a Synem (1J 1,1-4)

… aby n/vaše radost byla úplná!

Dnes se podíváme na první 4. verše Janova listu. V prvním verši se seznámíme s původem Janova poselství, které stojí na starozákonním zjevení i osobním svědectví. Dále se podíváme, ve 2. verši, na obsah Janova poselství: Slovo věčného života! A nakonec se seznámíme, ve 3.–4. verši, s důsledkem přijetí tohoto Slova. Povíme si něco o společenství církve s Otcem a Synem a radosti, která z toho všeho vyplývá!

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: