Vytrvalost svatých (J 17,6-8)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

Křesťanská zralost IX.

Dnes uvidíme, že opravdovým učedníkem Ježíše Krista je ten, jemuž Ježíš Kristus zjevil, kdo je Otec, jehož mysl je obnovována mocí Ducha svatého skrze Boží slovo, které to nové srdce s radostí přijímá, a jehož jednání se proměňuje podle toho, jak je jeho mysl přetvářena Božím slovem.

Text kázání

Osnova kázání: