Abrahamův přístrach (Gn 15,7–21)

Bůh vzbuzuje bázeň

Dnes chceme být svědky toho, co se odehrálo v 15. kapitole, chceme slyšet křik těch ptáků, které Abraham odháněl, chceme vnímat temnotu, která obklopila Abrahama a ucítit závan žáru a dýmu z oné ohnivé pece, která prošla mezi rozpůlenými těly zvířat. Chceme být ujištěni Božím slovem a Bohem samotným stejně jako to zakusil Abraham.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: