Zdroje

Moc modlitby (Sk 4,23-37) Audio icon 44sk04-23-37.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22) Audio icon 44sk04-01-22.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Hospodin slyší, když k němu volám (Ž 4,1-9) Audio icon 19z004-1-9.mp3 Starý zákon, Žalmy Karel Trnka
Hospodin slyší, když k němu volám (Ž 4,1-9) Starý zákon, Žalmy Karel Trnka
Nestaví-li dům Hospodin … (Ž 127,1-2) Audio icon 19z127-1-2.mp3 Starý zákon, Žalmy Jaroslav Kernal
Nestaví-li dům Hospodin … (Ž 127,1-2) Starý zákon, Žalmy Jaroslav Kernal
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Audio icon 44sk03-1-26.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Audio icon 44sk02-37-47-jka.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Audio icon 44sk02-14-36.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Napomínání Jakubovo (Jk 1,1) Audio icon 59jk1-01-pr.mp3 Nový zákon, Jakubův Pavel Růžička
Napomínání Jakubovo (Jk 1,1) Nový zákon Pavel Růžička
Můj hlas zní k Hospodinu (Ž 3,1-9) Audio icon 19z003-1-9.mp3 Starý zákon, Žalmy Karel Trnka
Můj hlas zní k Hospodinu (Ž 3,1-9) Starý zákon, Žalmy Karel Trnka
Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) Audio icon 44sk02-01-13.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Čekání na splnění zaslíbení (Sk 1,12-26) Audio icon 44sk01-12-26.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Čekání na splnění zaslíbení (Sk 1,12-26) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Zaslíbení Ducha (Sk 1,1-11) Audio icon 44sk01-01-11a.mp3 Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
Zaslíbení Ducha (Sk 1,1-11) Nový zákon, Skutky apoštolů Jaroslav Kernal
U Hospodina je spása! (Jon 1-4) Audio icon 32jon-1-4.mp3 Starý zákon, Jonáš Jaroslav Kernal
Spasení je od Hospodina (Jon 1-4) Starý zákon, Jonáš Jaroslav Kernal
Chvalte Pána! (Ž 147,1-20) Audio icon 19z147a.mp3 Starý zákon, Žalmy Jaroslav Kernal
Chvalte Pána! (Ž 147,1-20) Starý zákon, Žalmy Jaroslav Kernal
Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě (Ž 139,1-24) Audio icon 19z139.mp3 Starý zákon, Žalmy Jaroslav Kernal
Bože, zkoumáš mě a znáš mne (Ž 139,1-24) Starý zákon, Žalmy Jaroslav Kernal

Stránky