Tematická kázání

Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal 2022
Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal 2022
Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal 2022
V čem Boží království je (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal 2022
V čem Boží království není (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal 2022
Není-li zmrtvýchvstání ... (1K 15,12–19) Jaroslav Kernal 2022
Kde je smrti tvé vítězství? (1K 15,55) Jaroslav Kernal 2022
Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9-10) Jaroslav Kernal 2021
Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7) Jaroslav Kernal 2021
Uvidí, koho probodli … (Za 12,10) Jaroslav Kernal 2021
Zaslíbení zachránce (Gn 3,15) Jaroslav Kernal 2020
Připomenutí evangelia (1K 15,1-11) Jaroslav Kernal 2020
Milovat svou ženu jako své tělo (Ef 5,28) Jaroslav Kernal 2020
Vděčnost svatých (Ko 3,12-17) Jaroslav Kernal 2020
Láska svatých (J 17,24-26) Jaroslav Kernal 2020
Jednota svatých (J 17,20-23) Jaroslav Kernal 2020
Posvěcení svatých (J 17,17-19) Jaroslav Kernal 2020
Radost svatých (J 17,13-16) Jaroslav Kernal 2020
Zachování svatých (J 17,9-12) Jaroslav Kernal 2020
Vzejde proutek z pařezu Jišajova (Iz 11-12) Jaroslav Kernal 2019
Vytrvalost svatých (J 17,6-8) Jaroslav Kernal 2019
Kristova sláva (J 17,4-5) Jaroslav Kernal 2019
Poznávat Boha (J 17,3) Jaroslav Kernal 2019
Zakotveni v Kristu (J 17,2) Jaroslav Kernal 2019
Všechno čiňte k Boží slávě (J 17,1) Jaroslav Kernal 2019
Ježíš se modlí (J 17,1) Jaroslav Kernal 2019
Výjimečnost zjevení Krista a jeho evangelia Pavel Steiger 2019
Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal 2019
Kristus vládne ve své církvi (Sk 20,28) Jaroslav Kernal 2019
Kristus buduje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal 2019
Účinné povolání Bohem II. Pavel Steiger 2019
Bůh zjevuje (Da 9,24-27) Jaroslav Kernal 2019
Bůh vyslýchá II. (Da 9,20-24) Jaroslav Kernal 2019
4. Služba církve - co dělá církev církví? Geoff Volker 2019
3. Církev jako společenství vedené staršími Geoff Volker 2019

Stránky