Nový zákon

Duch svatý je Bůh (2K 3,17) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, 2. Korintským, Tematická kázání, Duch svatý
Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, Efezským
Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29–30) Jaroslav Kernal 2024 Nový zákon, Efezským, Tematická kázání, Manželství
Posvěť je pravdou (J 17,17) Karel Jiroušek 2024 Nový zákon, Janovo evangelium, Tematická kázání, Pravda
Proslaveni mírností (Fp 4,5) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Filipským
Evangelium pokoje (Ef 6,15) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Efezským, Tematická kázání, Vánoce
Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Lukášovo evangelium, Tematická kázání, Vánoce
Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Skutky apoštolů, Tematická kázání, Církev, Vedení církve
Církev následuje své starší (1Pt 5,2–3) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, 1. Petrův, Tematická kázání, Církev, Vedení církve
Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Židům, Tematická kázání, Církev, Vedení církve
Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, 1. Tesalonickým, Tematická kázání, Církev, Vedení církve
Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, 1. Korintským, Tematická kázání, Církev
Církev je chrám Boží (2K 6,16) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, 2. Korintským, Tematická kázání, Církev
Církev je Boží dům (1Pt 2,5) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, 1. Petrův, Tematická kázání, Církev
Víra skrze lásku konající (Ga 5,6) Karel Jiroušek 2023 Nový zákon, Galatským
Vítězné očekávání (Zj 1,18) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Zjevení Janovo, Tematická kázání, Velikonoce
Katastrofa nevíry (Žd 3,7-19) Adam Vondruška 2023 Nový zákon, Židům
Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) Jaroslav Kernal 2023 Nový zákon, Lukášovo evangelium, Tematická kázání, Vánoce
Chvála Simeona (Lk 2,28–32) Jaroslav Kernal 2022 Nový zákon, Lukášovo evangelium, Tematická kázání, Vánoce
Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) Jaroslav Kernal 2022 Nový zákon, Lukášovo evangelium, Tematická kázání, Vánoce
Kristus je náš obhájce (1J 2,1–2) Karel Trnka 2022 Nový zákon, 1. Janův
S pohledem upřeným na něj (Žd 3,1–6) Adam Vondruška 2022 Nový zákon, Židům
Chodíte ve světle, křesťané? (1J 1,5–10) Karel Trnka 2022 Nový zákon, 1. Janův
Proč se stal jedním z nás (Žd 2,10–18) Adam Vondruška 2022 Nový zákon, Židům
Ježíš, z milosti Boží, člověk (Žd 2,5–9) Adam Vondruška 2022 Nový zákon, Židům

Stránky

Přihlásit se k odběru Texty kázání