Texty kázání

Název kázání Kazatel Osnova kázání
Duch svatý byl vylit (Sk 2,33) Jaroslav Kernal PDF icon 67-07-duch-svaty-byl-vylit-osnova.pdf 2024
Duch svatý byl zaslíben (Iz 32,15) Jaroslav Kernal PDF icon 67_-_06_-_duch_svaty_byl_zasliben_-_osnova.pdf 2024
Duch svatý zmocňuje ke službě (Lk 24,49) Jaroslav Kernal PDF icon 67_-_05_-_duch_svaty_zmocnuje_ke_sluzbe_-_osbova.pdf 2024
Duch svatý svědčí o Kristu (J 15,26) Jaroslav Kernal PDF icon 67-04-duch-svaty-svedci-o-kristu-osnova.pdf 2024
Duch svatý je duch (J 16,13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-03-duch-svaty-je-duch-osnova.pdf 2024
Duch svatý je Bůh (2K 3,17) Jaroslav Kernal PDF icon 67-02-duch-svaty-je-buh-osnova.pdf 2024
Duch svatý je osoba (Ef 4,30) Jaroslav Kernal PDF icon 67-01-duch-svaty-je-osoba-osnova.pdf 2024
Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6) Jaroslav Kernal PDF icon ef1-19-20-a-2-6-osnova.pdf 2024
Boží jedinečná kniha (Gn 1-50) Jaroslav Kernal PDF icon gn1-50-osnova.pdf 2024
Boží prozřetelnost (Gn 50,1–26) Jaroslav Kernal PDF icon gn50-1-26-onova.pdf 2024
Jákobovo požehnání (Gn 49,1–33) Jaroslav Kernal PDF icon gn49-1-33-osnova.pdf, PDF icon gn_491-33_proroctvi_jakoba.pdf 2024
Josefovi synové (Gn 47,27–48,22) Jaroslav Kernal PDF icon gn47-27-48-22-osnova.pdf 2024
Josefovo zotročení Egypta (Gn 47,13–26) Jaroslav Kernal PDF icon gn47-13-26-osnova.pdf 2024
Josefovi příbuzní (Gn 46,5–47,12) Jaroslav Kernal PDF icon gn46-5-47-12-osnova.pdf 2024
Izraelův strach (Gn 46,1–6) Jaroslav Kernal PDF icon gn46-1-6-osnova.pdf 2024
Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29–30) Jaroslav Kernal PDF icon ef5-29-30-osnova.pdf 2024
Josefova štědrost (Gn 45,16–28) Jaroslav Kernal PDF icon gn45-16-28-osnova.pdf 2024
Josefův pláč (Gn 45,1–15) Jaroslav Kernal PDF icon gn45-1-15-osnova.pdf 2024
Posvěť je pravdou (J 17,17) Karel Jiroušek 2024
Josefova hra (Gn 44,1–34) Jaroslav Kernal PDF icon gn44-1-34-osnova.pdf 2024
Proslaveni mírností (Fp 4,5) Jaroslav Kernal PDF icon fp4-5-osnova.pdf 2023
Evangelium pokoje (Ef 6,15) Jaroslav Kernal PDF icon ef6-15-osnova.pdf 2023
Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-14-osnova.pdf 2023
Josefovo tajemství (Gn 43,1–34) Jaroslav Kernal PDF icon gn43-1-34-osnova.pdf 2023
Josefovi bratři (Gn 42,1–38) Jaroslav Kernal PDF icon gn42-1-38-osnova.pdf 2023

Stránky