Texty kázání

Název kázání Kazatel Osnova kázání
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Jaroslav Kernal PDF icon sk2-37-47-osnova.pdf 2020
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Jaroslav Kernal PDF icon sk2-14-36-osnova.pdf 2020
Napomínání Jakubovo (Jk 1,1) Pavel Růžička 2020
Můj hlas zní k Hospodinu (Ž 3,1-9) Karel Trnka PDF icon z3-osnova.pdf 2020
Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) Jaroslav Kernal PDF icon sk2-1-13-osnova.pdf 2020
Čekání na splnění zaslíbení (Sk 1,12-26) Jaroslav Kernal 2020
Zaslíbení Ducha (Sk 1,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon sk01-01-11-osnova.pdf 2020
Spasení je od Hospodina (Jon 1-4) Jaroslav Kernal PDF icon jon1-4-osnova.pdf 2020
Chvalte Pána! (Ž 147,1-20) Jaroslav Kernal PDF icon 147-osnova.pdf 2020
Bože, zkoumáš mě a znáš mne (Ž 139,1-24) Jaroslav Kernal PDF icon 139-osnova.pdf 2020
Oslava Božího hněvu (Ž 76,1-13) Jaroslav Kernal PDF icon 076-osnova.pdf 2020
Bůh nenávidí rozvod (Mal 2,13-16) Jan Suchý PDF icon mal2-13-16-osnova.pdf 2020
Dobrořeč, duše má, Hospodinu (Ž 103,1-22) Jaroslav Kernal PDF icon 103-osnova.pdf 2020
Co tě bude zdobit? (Ž 32,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon z032-osnova.pdf 2020
Milosrdenství chci, ne oběť! (Zj 2,12-23) Pavel Borovanský 2020
Kroky do nebe (Ž 130,1-8) Jaroslav Kernal PDF icon 130-osnova.pdf 2020
Blahoslavení jsou všichni, kdo v něm hledají útočiště! Karel Trnka PDF icon zalm_2_osnova.pdf 2020
V náruči Ježíše (Ž 131,1-3) Jaroslav Kernal PDF icon 19z131-osnova.pdf 2020
Bůh vysvobozuje ze strachu (Ž 91,1-16) Jaroslav Kernal PDF icon 091-osnova.pdf 2020
Hospodin je můj ochránce (Ž 144,1-15) Jaroslav Kernal PDF icon z144-osnova.pdf 2020
Stvořitel a Pán (Ž 33,1-22) Jaroslav Kernal 2020
Bože, tys můj Bůh! (Ž 63,1-12) Jaroslav Kernal 2020
Připomenutí evangelia (1K 15,1-11) Jaroslav Kernal 2020
Hoden je Beránek (Zj 5,12) Jaroslav Kernal 2020
Probuzení! (Ž 85) Jaroslav Kernal 2020

Stránky