Tematická kázání

Duch svatý je osoba (Ef 4,30) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.3 KB) 2024
Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29–30) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (232.03 KB) 2024
Posvěť je pravdou (J 17,17) Karel Jiroušek 2024
Evangelium pokoje (Ef 6,15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.12 KB) 2023
Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.42 KB) 2023
Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.79 KB) 2023
Církev následuje své starší (1Pt 5,2–3) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.82 KB) 2023
Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (233.8 KB) 2023
Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.39 KB) 2023
Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (227.47 KB) 2023
Církev je chrám Boží (2K 6,16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (553.72 KB) 2023
Církev je Boží dům (1Pt 2,5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.82 KB) 2023
Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (228.57 KB) 2023
Vítězné očekávání (Zj 1,18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.87 KB) 2023
Ponížené vítězství (Za 13,7–9) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.33 KB) 2023
Pán (Fp 2,11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.54 KB) 2023
Ježíš Kristus, Syn Boží (2Pt 1,17) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.26 KB) 2023
Ježíš Kristus, Syn člověka (Da 7,13) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (209.97 KB) 2023
Ježíš Kristus, věčný král (2S 7,12–16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.23 KB) 2023
Ježíš Kristus, náš velekněz (Ž 110,4) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.36 KB) 2023
Ježíš Kristus, zaslíbený prorok (Dt 18,15–22) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.77 KB) 2023
Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.9 KB) 2023
Chvála Simeona (Lk 2,28–32) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.68 KB) 2022
Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.55 KB) 2022
Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (211.23 KB) 2022

Stránky