Nový zákon

Mrtví pro zákon, živí pro Krista (Ř 7,1-4) Richard Roušal 1. 10. 2023
Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-08-cirkev-ustanovuje-sve-starsi-sk14-23-osnova.pdf 27. 8. 2023
Církev následuje své starší (1Pt 5,2–3) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-07-cirkev-nasleduje-sve-starsi-1pt5-2-3-osnova.pdf 20. 8. 2023
Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-6-cirkev-se-podrizuje-svym-starsim-zd13-17-osnova.pdf 13. 8. 2023
Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-05-cirkev-miluje-sve-starso-1te-5-12-13-osnova.pdf 6. 8. 2023
Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-04_cirkev-je-telo-kristovo-1k12-13-osnova.pdf 30. 7. 2023
Církev je chrám Boží (2K 6,16) Jaroslav Kernal PDF icon 03-cirkev-je-chram-bozi-2k6-16-osnova.pdf 23. 7. 2023
Církev je Boží dům (1Pt 2,5) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-02-cirkev-je-bozi-dum-1pt2-5-osnova.pdf 16. 7. 2023
Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-01-cirkev-je-panovo-stado-j10-14-16-osnova.pdf 9. 7. 2023
Víra skrze lásku konající (Ga 5,6) Karel Jiroušek PDF icon vira_skrze_lasku_konajici_ga_56_-_osnova.pdf 2. 7. 2023
Zemřít starému člověku (Ga 2,19-20) Richard Roušal 25. 6. 2023
Vítězné očekávání (Zj 1,18) Jaroslav Kernal PDF icon zj1-18-osnova.pdf 9. 4. 2023
Katastrofa nevíry (Žd 3,7-19) Adam Vondruška PDF icon zd3-7-19-osnova.pdf 26. 3. 2023
Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-33-38-osnova.pdf 1. 1. 2023
Chvála Simeona (Lk 2,28–32) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-28-32-osnova.pdf 18. 12. 2022
Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) Jaroslav Kernal PDF icon lk02-25-28-osnova.pdf 11. 12. 2022
Kristus je náš obhájce (1J 2,1–2) Karel Trnka PDF icon 1j2-1-2-osnova.pdf 4. 12. 2022
S pohledem upřeným na něj (Žd 3,1–6) Adam Vondruška PDF icon zd3-1-6-osnova.pdf 27. 11. 2022
Chodíte ve světle, křesťané? (1J 1,5–10) Karel Trnka PDF icon 1j1-5-10-osnova.pdf 2. 10. 2022
Proč se stal jedním z nás (Žd 2,10–18) Adam Vondruška PDF icon zd2-10-18-osnova.pdf 18. 9. 2022
Ježíš, z milosti Boží, člověk (Žd 2,5–9) Adam Vondruška PDF icon 05_-_zd_25-9.pdf 10. 7. 2022
Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon r-14-17-19-5-osnova.pdf 5. 6. 2022
Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon 45r14-17-19-4-osnova.pdf 29. 5. 2022
Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon r14-17-19-3-osnova.pdf 22. 5. 2022
V čem Boží království je (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon r14-17-19-2-osnova.pdf 15. 5. 2022
V čem Boží království není (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon r_1417-19-1-osnova.pdf 8. 5. 2022
První list Janův Karel Trnka PDF icon 1j1-5-osnova.pdf 1. 5. 2022
Úskalí evangelia (Žd 2,1–4) Adam Vondruška PDF icon zd2-1-4-osnova.pdf 24. 4. 2022
Není-li zmrtvýchvstání ... (1K 15,12–19) Jaroslav Kernal PDF icon 1k15-12-19-osnova.pdf 17. 4. 2022
Kde je smrti tvé vítězství? (1K 15,55) Jaroslav Kernal PDF icon 1k15-55-osnova.pdf 15. 4. 2022
Ježíš je lepší (Žd 1,4-14) Adam Vondruška PDF icon zd1-4-14-osnova.pdf 9. 1. 2022
… až na sám konec země (Sk 1–28) Jaroslav Kernal PDF icon sk1-28-osnova.pdf 12. 9. 2021
Cesta do Říma (Sk 27,1–28,31) Jaroslav Kernal PDF icon sk27-1-28-31-osnova.pdf 5. 9. 2021
Bůh promlouvá znovu II. (Žd 1,2b-3) Adam Vondruška PDF icon zd1-2b-3-osnova.pdf 29. 8. 2021
Odvolání k císaři (Sk 25,1–26,32) Jaroslav Kernal PDF icon sk25-1-26-32-osnova.pdf 22. 8. 2021

Stránky