Nový zákon

Duch svatý byl vylit (Sk 2,33) Jaroslav Kernal PDF icon 67-07-duch-svaty-byl-vylit-osnova.pdf 19. 5. 2024
Duch svatý zmocňuje ke službě (Lk 24,49) Jaroslav Kernal PDF icon 67_-_05_-_duch_svaty_zmocnuje_ke_sluzbe_-_osbova.pdf 5. 5. 2024
Duch svatý svědčí o Kristu (J 15,26) Jaroslav Kernal PDF icon 67-04-duch-svaty-svedci-o-kristu-osnova.pdf 28. 4. 2024
Duch svatý je duch (J 16,13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-03-duch-svaty-je-duch-osnova.pdf 21. 4. 2024
Duch svatý je Bůh (2K 3,17) Jaroslav Kernal PDF icon 67-02-duch-svaty-je-buh-osnova.pdf 14. 4. 2024
Duch svatý je osoba (Ef 4,30) Jaroslav Kernal PDF icon 67-01-duch-svaty-je-osoba-osnova.pdf 7. 4. 2024
Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6) Jaroslav Kernal PDF icon ef1-19-20-a-2-6-osnova.pdf 31. 3. 2024
Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29-30) Jaroslav Kernal PDF icon ef5-29-30-osnova.pdf 4. 2. 2024
Posvěť je pravdou (J 17,17) Karel Jiroušek 14. 1. 2024
Proslaveni mírností (Fp 4,5) Jaroslav Kernal PDF icon fp4-5-osnova.pdf 31. 12. 2023
Evangelium pokoje (Ef 6,15) Jaroslav Kernal PDF icon ef6-15-osnova.pdf 24. 12. 2023
Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-14-osnova.pdf 17. 12. 2023
Mrtví pro zákon, živí pro Krista (Ř 7,1-4) Richard Roušal 1. 10. 2023
Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-08-cirkev-ustanovuje-sve-starsi-sk14-23-osnova.pdf 27. 8. 2023
Církev následuje své starší (1Pt 5,2–3) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-07-cirkev-nasleduje-sve-starsi-1pt5-2-3-osnova.pdf 20. 8. 2023
Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-6-cirkev-se-podrizuje-svym-starsim-zd13-17-osnova.pdf 13. 8. 2023
Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-05-cirkev-miluje-sve-starso-1te-5-12-13-osnova.pdf 6. 8. 2023
Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-04_cirkev-je-telo-kristovo-1k12-13-osnova.pdf 30. 7. 2023
Církev je chrám Boží (2K 6,16) Jaroslav Kernal PDF icon 03-cirkev-je-chram-bozi-2k6-16-osnova.pdf 23. 7. 2023
Církev je Boží dům (1Pt 2,5) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-02-cirkev-je-bozi-dum-1pt2-5-osnova.pdf 16. 7. 2023
Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) Jaroslav Kernal PDF icon 67-cirkev-01-cirkev-je-panovo-stado-j10-14-16-osnova.pdf 9. 7. 2023
Víra skrze lásku konající (Ga 5,6) Karel Jiroušek PDF icon vira_skrze_lasku_konajici_ga_56_-_osnova.pdf 2. 7. 2023
Zemřít starému člověku (Ga 2,19-20) Richard Roušal 25. 6. 2023
Vítězné očekávání (Zj 1,18) Jaroslav Kernal PDF icon zj1-18-osnova.pdf 9. 4. 2023
Katastrofa nevíry (Žd 3,7-19) Adam Vondruška PDF icon zd3-7-19-osnova.pdf 26. 3. 2023
Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-33-38-osnova.pdf 1. 1. 2023
Chvála Simeona (Lk 2,28–32) Jaroslav Kernal PDF icon lk2-28-32-osnova.pdf 18. 12. 2022
Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) Jaroslav Kernal PDF icon lk02-25-28-osnova.pdf 11. 12. 2022
Kristus je náš obhájce (1J 2,1–2) Karel Trnka PDF icon 1j2-1-2-osnova.pdf 4. 12. 2022
S pohledem upřeným na něj (Žd 3,1–6) Adam Vondruška PDF icon zd3-1-6-osnova.pdf 27. 11. 2022
Chodíte ve světle, křesťané? (1J 1,5–10) Karel Trnka PDF icon 1j1-5-10-osnova.pdf 2. 10. 2022
Proč se stal jedním z nás (Žd 2,10–18) Adam Vondruška PDF icon zd2-10-18-osnova.pdf 18. 9. 2022
Ježíš, z milosti Boží, člověk (Žd 2,5–9) Adam Vondruška PDF icon 05_-_zd_25-9.pdf 10. 7. 2022
Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon r-14-17-19-5-osnova.pdf 5. 6. 2022
Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon 45r14-17-19-4-osnova.pdf 29. 5. 2022

Stránky