Biblická církev Praha je společenstvím lidí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, který je vysvobodil z moci hříchu, z prokletí zákona a z tohoto zlého věku a zachránil je před smrtí, před Božím hněvem a odsouzením.


Biblické studium: středa od 18:30 v kanceláři spolku Reformace.cz, Hošťálkova 1C, Praha - Břevnov (tram. 22 a 25, zast. Drinopol, bus 191, zast. Televizní věž).
Společné shromáždění: neděle 9:30 v Divadle Kámen v Karlíně (zastávka Invalidovna).


Pravda a láska (2J 4)

Velice jsem se zaradoval

Jan popisuje velikou radost, kterou zakouší, když vidí křesťany, kteří žijí v pravdě. Je to radost staršího církve, který vidí ty, které vyučoval, je to radost bratra v Kristu, když vidí další křesťany žít v pravdě, je to radost nebeského Otce, který se raduje ze svých dětí, protože jednají podle přikázání, které jim daroval.

Text kázání

Boží dům (1Tm 3,15)

Jak je nutné počínat si v Božím domě

Ukážeme si tři věci, které se týkají církve – je to nutnost, která čiší z celé třetí kapitoly, dále uvidíme přesnost, když Pavel mluví o církvi jako o domě Božím. A nakonec – mluvíme o církvi, a to ukazuje na život. Církev je organismus, je živá.

Text kázání

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku