Kristova sláva (J 17,4-5)

Křesťanská zralost VIII.

Dneska se podíváme na Ježíšovo dokonané dílo, kterým oslavil svého Otce, dále na slávu, kterou měl před stvořením světa, a nakonec uvidíme, jak můžeme skrze Pána Ježíše Krista a díky jeho příkladu růst ve zbožnosti a zralosti.

Text kázání

Láska a víra! (Ju 3)

Opravdová láska bojuje za pravdu

Juda píše svůj dopis „milovaným“, tedy těm, kdo jsou milováni Bohem a milují se navzájem jako údy církve. Tyto milované napomíná k tomu, aby zápasili o víru – nejenom o její opravdovost, ale také o její pravost, pravdivost víry. Láska a víra se neobejdou bez pravdy.

Text kázání

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku