Biblická církev Praha je společenstvím lidí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, který je vysvobodil z moci hříchu, z prokletí zákona a z tohoto zlého věku a zachránil je před smrtí, před Božím hněvem a odsouzením.


Biblické studium: středa od 18:30 v kanceláři spolku Reformace.cz, Hošťálkova 1C, Praha - Břevnov (tram. 22 a 25, zast. Drinopol, bus 191, zast. Televizní věž).
Společné shromáždění: neděle 9:30 v Divadle Kámen v Karlíně (zastávka Invalidovna).


Zbožný pořádek v Božím domě (1Tm 5,9-16)

Nedejte protivníku příležitost k pomluvám.

Církev není anonymní skupinou lidí, která se občas setkává, ale v podstatě o sobě nic neví. Církev funguje jako rodina. A to je něco, co se bude mimo jiné projevovat velmi praktickým způsobem. Vztah k vdovám a k sirotkům, obecně řečeno – vztah k bezmocným, ukazuje na to, zda zbožnost je pravá a čistá, nebo pokrytecká a falešná.

Text kázání

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku