Biblická církev Praha je společenstvím lidí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, který je vysvobodil z moci hříchu, z prokletí zákona a z tohoto zlého věku a zachránil je před smrtí, před Božím hněvem a odsouzením.


Biblické studium: středa od 18:30 v kanceláři sboru, Bělohorská 161, Praha - Břevnov (tram. 22 a 25, zast. Břevnovský klášter).
Společné shromáždění: neděle 9:30 v Divadle Kámen v Karlíně (zastávka Invalidovna).


Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018

Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018

  1. V Novém zákoně se často scházeli křesťané po domácnostech. V mém okolí mnoho mých přátel odešlo ze sboru a scházejí se pouze v malých skupinkách. Odmítají kázání s tím, že to nevidí v Novém zákoně. Jejich setkání jsou vedena diskuzí nad Biblí. Je to biblické? CO jim mám odpovědět? (Jedná se o buňkové společenství). | 1:10
Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku