Biblická církev Praha je společenstvím lidí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, který je vysvobodil z moci hříchu, z prokletí zákona a z tohoto zlého věku a zachránil je před smrtí, před Božím hněvem a odsouzením.


Biblické studium: středa od 18:30 v kanceláři spolku Reformace.cz, Hošťálkova 1C, Praha - Břevnov (tram. 22 a 25, zast. Drinopol, bus 191, zast. Televizní věž).
Společné shromáždění: neděle 9:30 v Divadle Kámen v Karlíně (zastávka Invalidovna).


Zbožnost křesťana a církve (1Tm 1-6)

Evangelium, zbožnost a praktický život

První list Timoteovi je vstupní branou ke zdravé církvi. Tento dopis je praktickou aplikací evangelia do života církve. Začíná evangeliem, staví na evangeliu, vychází z evangelia a buduje evangeliem. Směřuje ke zbožnému životu, vede ke zbožnosti založené na evangeliu, která se prakticky projevuje na prvním místě ve vztazích.

Text kázání

Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10)

Nezměrná cena opravdové zbožnosti

Dneska se podíváme na další aspekt křesťanské zbožnosti – na zbožnost ve vztahu k majetku. Pavel varuje Timotea před lidmi, kteří zbožnost pokládají za prostředek k obohacení, a ukazuje mu, jak nezměrnou cenu má zbožnost, která se spokojí s tím, co má. V závěru tohoto oddílu jde přímo ke kořeni zla – k lidskému srdci.

Text kázání

Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2)

Pokorná a oddaná podřízenost

Dnes zůstaneme u zbožnosti otroků, která se projevuje na vztahu k jejich pánům. Tento vztah velmi dobře ukazuje podstatu pravé zbožnosti a je dobrou ilustrací pro každého křesťana, protože každý křesťan byl vykoupen za cenu a nepatří už sám sobě, ale patří Kristu, kterého nazývá svým Pánem.

Text kázání

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku