Je dokonáno! (J 19,30)

Co znamená Kristův kříž?

Zeptejte se sousedů, co si myslí o Ježíšově ukřižování? Zeptejte se přátel i spolužáků, co si myslí o Kristovu kříži. Každý zaujímá nějaký vztah, názor na osobu Krista a jeho ukřižování. I když dostanete odpověď: "mně je to jedno", nebo "nevím, nezajímá mně to", vždycky ta odpověď něco znamená – vyjadřuje vztah dotyčného k osobě Ježíše Krista.

Text kázání

Výjimečnost zjevení Krista a jeho evangelia

Účinné povolání Bohem III.

Dnes se již potřetí a naposledy, budeme zabývat Boží neodolatelnou milostí, jinak řečeno: Účinným povoláním svatých Božích, které si Bůh zamiloval a vyhlédl, tj. vyvolil již před založením světa. Bůh účinně a neodolatelně zjevuje evangelium Ježíše Krista exkluzivně jen těm, které Otec vyvolil, Syn vykoupil a Duch svatý znovuzrodil. Jinými slovy, účinné pochopení Krista a Jeho evangelia je dáno jen zaslíbeným dětem.

Text kázání

Přihlásit se k odběru Zdroj pro titulní stránku