Byl Kristův kříž opravdu nutný?

Některé důsledky Kristova kříže

Opravdu za nás Pán Ježíš musel zaplatit svou krví a svým životem? Nebyla možná nějaká jiná cesta, nebo nějaký jiný způsob? Nemohl to Bůh udělat jinak? Co vlastně znamená Kristův kříž pro náš každodenní život?

Video