Společné shromáždění

Společné shromáždění je v neděli od 930 v Divadle Kámen v Karlíně (Nekvasilova 625/2, 186 00 Praha-Karlín - mapa). 

Doprava: zastávka Invalidovna metro B a tramvaje 3, 8 a 24 (mapa). Parkování: přímo před divadlem zdarma, v neděli je možné zdarma parkovat i v modrých nebo ve fialových zónách. 

Středem nedělního společného uctívání je výklad Božího slova, kdy nejčastěji procházíme verš po verši jednotlivé biblické knihy, vysvětlujeme smysl Božího slova s ohledem evangelium Ježíše Krista a aplikujeme Boží slovo do svých životů. Součástí nedělních shromáždění je také společný zpěv písní, které uctívají Boha a vyučují nás o Boží velikosti, modlitby a Památka Páně.