Tematická kázání

Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

V čem Boží království je (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

V čem Boží království není (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Není-li zmrtvýchvstání ... (1K 15,12–19) | Jaroslav Kernal

Kde je smrti tvé vítězství? (1K 15,55) | Jaroslav Kernal

Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9-10) | Jaroslav Kernal

Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28 III.)

Kristus vládne ve své církvi (Skutky 20,28 II.)

Kristus buduje svou církev (Skutky 20,28 I.)

Služebníci nové smlouvy II. | Geoff Volker

Služebníci nové smlouvy I. | Geoff Volker

Boží účinné vykoupení, omezené v rozsahu Kristem II. | Pavel Steiger

Požehnání nové smlouvy | Geoff Volker

Boží plán s Izraelem - pokračování | Geoff Volker

Boží plán s Izraelem | Geoff Volker

Požehnání nové smlouvy - úvod | Geoff Volker

Otázky a odpovědi | Zimní konference 2018

Raduj se z ženy svého mládí! (Př 5,1-23)

Boží svrchovanost ve spasení II.

Boží svrchovanost ve spasení I. (Iz 48,8-12; Ř 5,8-11) | Pavel Steiger

Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25) | Jaroslav Kernal

„Spasení & víra“ podle reformace | Pavel Steiger

Co je to nezávislý sbor | Jaroslav Kernal

5. Dílo Boží trojice v oslavení (Jaroslav Kernal)

4. Dílo trojjediného Boha v posvěcení (Marcus Denny)

Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) | Jaroslav Kernal

1. Důležitost učení o Trojici (Pavel Steiger)