Nový zákon

Duch svatý je osoba (Ef 4,30) | Jaroslav Kernal

Boží moc ve vzkříšení (Ef 1,19–20 & 2,6) | Jaroslav Kernal

Vždyť jsme údy jeho těla (Ef 5,29–30) | Jaroslav Kernal

Posvěť je pravdou (J 17,17) | Karel Jiroušek

Proslaveni mírností (Fp 4,5) | Jaroslav Kernal

Evangelium pokoje (Ef 6,15) | Jaroslav Kernal

Sláva na výsostech Bohu (Lk 2,14) | Jaroslav Kernal

Mrtví pro zákon, živí pro Krista (Ř 7,1-4) | Richard Roušal

Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) | Jaroslav Kernal

Církev následuje své starší (1Pt 5,2-3) | Jaroslav Kernal

Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) | Jaroslav Kernal

Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) | Jaroslav Kernal

Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) | Jaroslav Kernal

Církev je chrám Boží (2K 6,16) | Jaroslav Kernal

Církev je Boží dům (1Pt 2,5) | Jaroslav Kernal

Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) | Jaroslav Kernal

Víra skrze lásku konající (Ga 5,6) | Karel Jiroušek

Zemřít starému člověku (Ga 2,19-20) | Richard Roušal

Vítězné očekávání (Zj 1,18) | Jaroslav Kernal

Katastrofa nevíry (Žd 3,7-19) | Adam Vondruška

Požehnání Simeona a svědectví Anny (Lk 2,33–38) | Jaroslav Kernal

Chvála Simeona (Lk 2,28–32) | Jaroslav Kernal

Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) | Jaroslav Kernal

Kristus je náš obhájce (1J 2,1–2) | Karel Trnka

S pohledem upřeným na něj (Žd 3,1–6) | Adam Vondruška

Chodíte ve světle, křesťané? (1J 1,5–10) | Karel Trnka

Proč se stal jedním z nás (Žd 2,10–18) | Adam Vondruška

Ježíš, z milosti Boží, člověk (Žd 2,5–9) | Adam Vondruška

Společenství církve s Otcem a Synem (1J 1,1–4) | Karel Trnka

Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) | Jaroslav Kernal

Stránky