1. Timoteovi

Zbožnost křesťana a církve (1Tm 1-6) | Jaroslav Kernal

Bojuj dobrý boj víry! (1Tm 6,11-21) | Jaroslav Kernal

Zbožnost není na prodej! (1Tm 6,2b-10) | Jaroslav Kernal

Zbožnost otroků (1Tm 6,1-2) | Jaroslav Kernal

Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25) | Jaroslav Kernal

Ochrana starších v církvi (1Tm 5,19-21) | Jaroslav Kernal

Podpora starších církví (1Tm 5,17-18) | Jaroslav Kernal

Zbožný pořádek v Božím domě (1Tm 5,9-16) | Jaroslav Kernal

Církev - Boží rodina (1Tm 5,1-8) | Jaroslav Kernal

Jak si počínat v Božím domě (1Tm 4,11-16) | Jaroslav Kernal

Spasitel všech lidí (1Tm 4,6-10) | Jaroslav Kernal

Duch výslovně praví... (1Tm 4,1-5) | Jaroslav Kernal

Město na hoře ležící (1Tm 3,15-16) | Jaroslav Kernal

Boží dům (1Tm 3,15) | Jaroslav Kernal

Sloup a opora pravdy (1Tm 3,8-15) | Jaroslav Kernal

Schopný pastýř (1Tm 3,1-7) | Jaroslav Kernal