Jákobův zápas (Gn 32,1-33) | Jaroslav Kernal

Jákobův útěk (Gn 31,1-54) | Jaroslav Kernal

Jákobova stáda (Gn 30,25-43) | Jaroslav Kernal

Církev ustanovuje své starší (Sk 14,23) | Jaroslav Kernal

Církev následuje své starší (1Pt 5,2-3) | Jaroslav Kernal

Církev se podřizuje svým starším (Žd 13,17) | Jaroslav Kernal

Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) | Jaroslav Kernal

Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) | Jaroslav Kernal

Církev je chrám Boží (2K 6,16) | Jaroslav Kernal

Církev je Boží dům (1Pt 2,5) | Jaroslav Kernal

Církev je Pánovo stádo (J 10,14–16) | Jaroslav Kernal

Víra skrze lásku konající (Ga 5,6) | Karel Jiroušek

Zemřít starému člověku (Ga 2,19-20) | Richard Roušal

Jákobovy ženy (Gn 29,30-30,24) | Jaroslav Kernal

Jákobova sklizeň (Gn 29,1-29) | Jaroslav Kernal

Jákobův odchod (Gn 28,1-22) | Jaroslav Kernal

Izákova požehnání (Gn 27,1-46) | Jaroslav Kernal

Izákovy smlouvy (Gn 26,1-33) | Jaroslav Kernal

Izákovy zkoušky (Gn 26,1-22) | Jaroslav Kernal

Izákovi synové (Gn 25,24-34) | Jaroslav Kernal

Izákova víra (Gn 25,19-23) | Jaroslav Kernal

Abrahamova poslední léta (Gn 25,1-18) | Jaroslav Kernal

Abrahamovo símě (Gn 24,1-67) | Jaroslav Kernal

Vítězné očekávání (Zj 1,18) | Jaroslav Kernal

Ponížené vítězství (Za 13,7–9) | Jaroslav Kernal

Abrahamova snacha (Gn 24,1-67) | Jaroslav Kernal

Katastrofa nevíry (Žd 3,7-19) | Adam Vondruška

Abrahamovo požehnání (Gn 22,15–24) | Jaroslav Kernal

Abrahamova oběť (Gn 22,9-14) | Jaroslav Kernal

Abrahamova důvěra (Gn 22,4–8) | Jaroslav Kernal

Stránky