Posvěť je pravdou (J 17,17)

Co je pravda a jaký je náš postoj k ní

Jako téma kázání jsem si vybral pravdu a náš postoj k ní. Kázání jsem rozdělil na několik oddílů: 1. Co je pravda, kdo je zdrojem pravdy. 2. Úskalí při hledání pravdy. 3. Zachraňující pravda v Ježíši Kristu. 4. Když jsme již poznali pravdu evangelia, můžeme zůstat vůči ní neteční?

Text kázání | Video