Tematická kázání

V čem Boží království je (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon r14-17-19-2-osnova.pdf 15. 5. 2022
V čem Boží království není (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon r_1417-19-1-osnova.pdf 8. 5. 2022
Není-li zmrtvýchvstání ... (1K 15,12–19) Jaroslav Kernal PDF icon 1k15-12-19-osnova.pdf 17. 4. 2022
Kde je smrti tvé vítězství? (1K 15,55) Jaroslav Kernal PDF icon 1k15-55-osnova.pdf 15. 4. 2022
Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9-10) Jaroslav Kernal PDF icon 1pa22-9-10-osnova.pdf 19. 12. 2021
Loučení s efezskými staršími (Sk 20,17-38) Jaroslav Kernal PDF icon sk20-17-31-osnova.pdf 18. 7. 2021
Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7) Jaroslav Kernal PDF icon zj1-7-osnova.pdf 4. 4. 2021
Uvidí, koho probodli … (Za 12,10) Jaroslav Kernal PDF icon za12-10-osnova.pdf 2. 4. 2021
První misionáři (Sk 13,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon sk13-1-5-osnova.pdf 14. 2. 2021
Zaslíbení zachránce (Gn 3,15) Jaroslav Kernal PDF icon gn3-15-osnova.pdf 20. 12. 2020
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Jaroslav Kernal PDF icon sk6-1-15-osnova.pdf 15. 11. 2020
Připomenutí evangelia (1K 15,1-11) Jaroslav Kernal 12. 4. 2020
Milovat svou ženu jako své tělo (Ef 5,28) Jaroslav Kernal PDF icon ef5-28-osnova.pdf 1. 3. 2020
Vděčnost svatých (Ko 3,12-17) Jaroslav Kernal PDF icon ko3-12-17-osnova.pdf 23. 2. 2020
Láska svatých (J 17,24-26) Jaroslav Kernal PDF icon j17-24-26-osnova.pdf 16. 2. 2020
Jednota svatých (J 17,20-23) Jaroslav Kernal PDF icon j17-20-23-osnova.pdf 2. 2. 2020
Posvěcení svatých (J 17,17-19) Jaroslav Kernal PDF icon j17-17-19-osnova.pdf 19. 1. 2020
Radost svatých (J 17,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon j17-13-16-osnova.pdf 12. 1. 2020
Zachování svatých (J 17,9-12) Jaroslav Kernal PDF icon j179-12-osnova.pdf 5. 1. 2020
Proutek z pařezu Jišajova (Iz 11-12) Jaroslav Kernal PDF icon iz11-12-osnova.pdf 22. 12. 2019
Vytrvalost svatých (J 17,6-8) Jaroslav Kernal PDF icon j176-8-osnova.pdf 15. 12. 2019
Kristova sláva (J 17,4-5) Jaroslav Kernal PDF icon j17-4-5-osnova.pdf 8. 12. 2019
Poznávat Boha (J 17,3) Jaroslav Kernal PDF icon j17-3-osnova.pdf 17. 11. 2019
Zakotveni v Kristu (J 17,2) Jaroslav Kernal PDF icon j17-2-osnova.pdf 10. 11. 2019
Všechno čiňte k Boží slávě (J 17,1) Jaroslav Kernal PDF icon j17-1b-osnova.pdf 3. 11. 2019
Ježíš se modlí (J 17,1) Jaroslav Kernal PDF icon j17-1-osnova.pdf 27. 10. 2019
Výjimečnost zjevení Krista a jeho evangelia Pavel Steiger PDF icon neodolatelna-milost-iii-osnova.pdf 15. 10. 2019
Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon sk20-28-iii-osnova.pdf 6. 10. 2019
Kristus vládne ve své církvi (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon sk20-28-ii-osnova.pdf 29. 9. 2019
Kristus buduje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon sk20-28-i-osnova.pdf 22. 9. 2019
Účinné povolání Bohem II. Pavel Steiger PDF icon k4-ii-osnova.pdf 11. 8. 2019
Bůh zjevuje (Da 9,24-27) Jaroslav Kernal PDF icon da9-24-27-osnova.pdf 21. 7. 2019
Bůh vyslýchá II. (Da 9,20-24) Jaroslav Kernal PDF icon da09-20-24-osnova.pdf 14. 7. 2019
4. Služba církve - co dělá církev církví? Geoff Volker 13. 7. 2019
3. Církev jako společenství vedené staršími Geoff Volker 13. 7. 2019

Stránky