Zachování svatých (J 17,9-12)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

Křesťanská zralost X.

V našem dnešním textu Ježíš pokračuje v modlitbě za své učedníky. Nejprve specifikuje, za koho se modlí, a potom se modlí za to, aby jeho učedníci byli zachováni až do konce. Modlí se za to, aby je Otec zachoval až do konce a ukazuje, že stejně tak je i on sám zachovává a chrání.

Text kázání

Osnova kázání: