4. Služba církve - co dělá církev církví?

Služebníci nové smlouvy IV.

Jaké jsou cíle a prostředky pro službu církve? Jak, jakým způsobem a do jaké míry má církev zasahovat okolní svět? Čím se liší církev od paracírkevních nebo charitativních organizací?