Josefova štědrost (Gn 45,16-28)

Hojnost Božího zaopatření pro Boží děti

Bůh se stará o své děti a bohatě a hojně je zaopatřuje. Uvidíme to 1. na faraónovi, který přikazuje Josefovi to, co už je v Josefově srdci, uvidíme to 2. na Josefovi, který nad faraónův příkaz dává dary bratrům i svému otci a uvidíme to 3. na Jákobovi, jehož duch okřál a potěšil se.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: