Josefovi příbuzní (Gn 46,5–47,12)

Boží lid je nástrojem Božího požehnání ve světě

Ukážeme si Boží požehnání v podobě potomstva, tedy v rodině, dále Boží požehnání ve vztazích, konkrétně v našem příběhu ve vztahu otce a syna, a nakonec Boží požehnání, které se vylévá do okolní společnosti.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: