Zdroje

Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Ž 6,1-11) Starý zákon, Žalmy Kázání - mp3 Karel Trnka PDF icon Osnova (214.97 KB)
Kdo v slzách zasévá, s plesáním bude sklízet (Ž 6,1-11) Starý zákon, Žalmy Kázání - text Karel Trnka PDF icon Osnova (214.97 KB)
Vytrvejte ve zkouškách díky moudrosti od Pána! (Jk 1,2-8) Nový zákon, Jakubův Kázání - mp3 Pavel Růžička PDF icon Osnova (224.68 KB)
Vytrvejte ve zkouškách díky moudrosti od Pána! (Jk 1,2-8) Nový zákon, Jakubův Kázání - text Pavel Růžička PDF icon Osnova (224.68 KB)
Evangelium opouští Jeruzalém (Sk 8,1-40) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - mp3 Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.43 KB)
Evangelium opouští Jeruzalém (Sk 8,1-40) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - text Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.43 KB)
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - mp3 Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.37 KB)
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - text Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.37 KB)
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - mp3 Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.2 KB)
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - text Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.2 KB)
Boha je třeba poslouchat (Sk 5,12-42) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - mp3 Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.98 KB)
Boha je třeba poslouchat (Sk 5,12-42) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - text Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.98 KB)
Naslouchej mým slovům, Hospodine (Ž 5,1-13) Starý zákon, Žalmy Kázání - mp3 Karel Trnka PDF icon Osnova (212.97 KB)
Naslouchej mým slovům, Hospodine (Ž 5,1-13) Starý zákon, Žalmy Kázání - text Karel Trnka PDF icon Osnova (212.97 KB)
Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - mp3 Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.56 KB)
Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - text Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.56 KB)
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - mp3 Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.01 KB)
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - text Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.01 KB)
Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - mp3 Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (212.51 KB)
Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - text Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (212.51 KB)
Hospodin slyší, když k němu volám (Ž 4,1-9) Starý zákon, Žalmy Kázání - mp3 Karel Trnka PDF icon Osnova (215.11 KB)
Hospodin slyší, když k němu volám (Ž 4,1-9) Starý zákon, Žalmy Kázání - text Karel Trnka PDF icon Osnova (215.11 KB)
Nestaví-li dům Hospodin … (Ž 127,1-2) Starý zákon, Žalmy Kázání - mp3 Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (209.75 KB)
Nestaví-li dům Hospodin … (Ž 127,1-2) Starý zákon, Žalmy Kázání - text Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (209.75 KB)
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - mp3 Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.66 KB)
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - text Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.66 KB)
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - mp3 Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (229.47 KB)
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - text Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (229.46 KB)
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - mp3 Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (231.75 KB)
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Nový zákon, Skutky apoštolů Kázání - text Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (231.75 KB)

Stránky