Nový svět (Gn 8,1–22)

Bůh dává novou naději

Podíváme se na tři věci z díla Boží milosti – Bůh pamatoval na Noema i na všechno živé. Bůh znovu promluvil k Noemovi a nakonec uvidíme, jak Bůh dává zaslíbení – Noe uctívá Boha, Bůh je potěšen a zaslibuje, že už nikdy nebude zlořečit zemi kvůli člověku.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: