Abrahamova poslední léta (Gn 25,1-18) | Jaroslav Kernal