První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) | Jaroslav Kernal