Abrahamova hříšnost (Gn 16,1–6)

Projevy lidské zkaženosti

Náš dnešní text je takovým tavícím tyglíkem, v němž je namícháno velké množství hříchů a pro nás je to velké poučení a požehnání, když je můžeme vidět, rozpoznat je a ukázat si, jaká je cesta k jejich překonání.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: