Abrahamova víra (Gn 15,1–6)

Bůh ospravedlňuje bezbožné

Dnes uvidíme tři věci, které se týkají Abrahamovy víry: Bůh jeho víru povzbuzuje svým Slovem a tím, že se mu dává více poznat, Bůh dává růst ve víře tím, že předkládá k uvěření neuvěřitelné a nakonec uvidíme, jak Bůh upevňuje ve víře, když vyhlašuje Abrahamovo ospravedlnění.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: