Abrahamovo potomstvo (Gn 17,1–27)

Abrahamova smlouva ve Staré a v Nové smlouvě

Budeme mluvit o smlouvě s Abrahamem. Zopakujeme si, co bylo jádrem této smlouvy s Abrahamem a potom se podíváme na to, jak souvisí nejprve se Starou smlouvou uzavřenou s Izraelem skrze Mojžíše a potom s Novou, zpečetěnou krví Ježíše Krista.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: