Abrahamovy spory (Gn 12,9–14,16)

Bůh vysvobozuje ze všech nesnází

Dnes se podíváme na Abrahamovy spory. Abraham sestoupil do Egypta a zapřel svou ženu, aby si zachránil život, ale Bůh to tak nenechal a zachránil Abrahama. Dále uvidíme spor mezi Abrahamem a jeho synovcem Lotem a oddělení Lota od Abrahama. A nakonec spor mezi králi, do něhož se vkládá také Abraham, protože unesli Lota.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: