Chvála Boží svrchovanosti (Ab 3,1-19)

Nezapomínej na to, koho uctíváš!

Třetí kapitola je pokornou a uctivou odpovědí proroka, je chválou Boží svrchovanosti. Bůh je svrchovaný, a proto se slitovává – to je důvod, proč se Abakuk znovu obrací k Bohu. Bůh je svrchovaný, a to znamená, že je strašlivý – je to Bůh, který je veliký ve své moci a slávě, je nesrovnatelný s nikým a s ničím. Bůh je svrchovaný, a jenom proto může být skutečným spasitelem.

Text kázání

Osnova kázání: