Střez a chraň své srdce! (Př 4,1-27)

Získej moudrost!

Ve čtvrté kapitole je vyučování dědečka, které otec připomíná svému synovi s výzvou k získání moudrosti, dále otcovo vyučování s povzbuzením k vytrvalému chození cestou spravedlnosti, a nakonec jsou tu otcovy rady završené výzvou k tomu, aby syn střežil své srdce.

Text kázání

Osnova kázání: