Galatským

seřadit sestupně
Začali jste žít z Ducha svatého (Ga 3,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.97 KB) 2018
Společenství Ducha (Ga 6,6-10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.22 KB) 2019
Církvím v Galacii (Ga 1,1-2) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.2 KB), PDF icon Osnova (111.86 KB) 2018
Děti Abrahama (Ga 3,6-9) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.2 KB) 2018
Chlubit se křížem (Ga 6,11-18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (251.27 KB) 2019
Zachraňující moc evangelia (Ga 1,3-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (235.28 KB) 2018
Požehnání Abrahamovo (Ga 3,10-14) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.72 KB) 2018
Rychle se odvracíte! (Ga 1,6) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (563.2 KB) 2018
Zákon neruší zaslíbení (Ga 3,15-18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.06 KB) 2018
Jiné evangelium není! (Ga 1,7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.21 KB) 2018
Jak je to se zákonem? (Ga 3,19-25) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.8 KB) 2018
Budiž proklet! (Ga 1,8-9) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (537.6 KB) 2018
Požehnané důsledky víry (Ga 3,26-29) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.25 KB) 2018
Zjevené evangelium (Ga 1,10-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (619.63 KB) 2018
Synové a dědicové (Ga 4,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.42 KB) 2018
Nádhera Boží milosti (Ga 1,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (230.48 KB) 2018
Kam se podělo vaše nadšení? (Ga 4,12-20) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.17 KB) 2018
… a děkovali za mne Bohu (Ga 1,16-24) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (1.16 MB) 2018
Kdo je tvá matka? (Ga 4,21-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.1 KB) 2018
Zachování pravdy evangelia (Ga 2,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (229.83 KB) 2018
Nemáte s Kristem nic společného! (Ga 5,1-6) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.65 KB) 2018
Nadřazenost evangelia (Ga 2,6-10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.88 KB) 2018
Kvas falešného učení (Ga 5,7-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.2 KB) 2018
Autorita evangelia (Ga 2,11-14) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.76 KB) 2018
Povoláni ke svobodě (Ga 5,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.79 KB) 2018

Stránky