Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36)

Vysvětlení události vylití Ducha svatého

Dnes projdeme záznamem Petrova kázání, v němž vysvětluje, že se naplnilo Písmo a Bůh poslal Mesiáše, krále, který je potomkem Davida, který byl ukřižován, zemřel a byl pohřben, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých a posadil ho na věčný trůn po své pravici, odkud vládne na nebi i na zemi.

Text kázání

Osnova kázání: