Jákobův zápas (Gn 32,1–33)

Budeš se jmenovat Izrael (to je Zápasí Bůh)

Uvidíme Boží ujištění, které přichází potom, co se Jákob oddělí od Lábana, dále Boží moudrost v Jákobově jednání, která vychází z modlitby a z pokoření se před Bohem i před lidmi a nakonec uvidíme Boží zápas, kdy Bůh v zápase nakonec přemáhá Jákoba a ochromuje ho.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: