Abrahamův křest (Gn 17,1–27)

Novosmluvní křest není starozákonní obřízka

Dnes budeme mluvit o tom, jaký je vztah mezi křtem a obřízkou a ukážeme si, co jaký byl smysl obřízky ve Starém zákoně, potom se podíváme na to, jaký je smysl obřízky v Novém zákoně a nakonec si ukážeme vzájemný vztah mezi obřízkou a křtem.

Text kázání | Video

 

Osnova kázání: