Mocné působení Ducha (Ef 3,17-18)

Růst v lásce

… aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce, a tak abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká to šíře a délka a výše a hloubka …

Osnova kázání: