Spravedlivý z víry bude živ (Ab 2,1-5)

Bůh vyhlašuje evangelium

V našem dnešním textu se vrátíme znovu k prvnímu verši druhé kapitoly, k Abakukovu hledání odpovědi na svou stížnost. Potom uvidíme jednak závažnost odpovědi, kterou mu Bůh dává i vlastní odpověď – jeden z nejdůležitějších veršů Starého zákona, verš, který několikrát používá apoštol Pavel k vysvětlení evangelia, k pochopení ospravedlnění z milosti skrze víru.

Text kázání

Osnova kázání: