Svěžest pro tvé kosti (Př 3,1-35)

Moudrost přináší život

Třetí kapitolu můžeme rozdělit na tři části – v prvních dvanácti verších otec povzbuzuje syna, aby vytrval na cestě moudrosti, ve verších 13-20 je chvalozpěv o moudrosti a v závěru kapitoly znovu vidíme další dobrodiní, které přináší moudrost.

Text kázání

Osnova kázání: