Užitek moudrosti (Př 2,1-22)

Hledej ji jako stříbro!

Druhá kapitola nás uvádí na cestu moudrosti a vede nás k tomu, abychom viděli, jak nesnadné je získat moudrost, a zároveň abychom rozuměli užitku moudrosti, který převáží veškerou investici do moudrosti vloženou. Máme před sebou oslavnou báseň na moudrost.

Text kázání

Osnova kázání: