Janovo evangelium

Bohatství révy (J 15,1-11)

Považ dobrotu i přísnost Boží

Víte, jak vinař pročišťuje ratolesti, které nesou ovoce, aby bylo ještě lepší a nesla hojnější ovoce? Vezme zahnutý vinařský nůž, velmi ostrý a chirurgicky přesnými řezy odstraňuje plané výhonky na té větvi. Jen proto, aby životodárná míza nemusela zbytečně vyživovat tyto nepotřebné výhonky a pak se nakonec nedostala až k ovoci, kde je výživy potřeba. Téměř můžeme slyšet Pána, jak povzbuzuje a ujišťuje své nejbližší: nebojte se, Otec pečlivými a přesnými řezy ve vašem životě odstraní to, co vám brání, abyste nesli hojnější ovoce a mohli tak růst k Jeho slávě.

Text kázání

Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31)

Třetího dne vstal z mrtvých

Ježíš vstal z mrtvých! Tato slova se nesla nedělním ránem prvního dne po sobotě, která následovala po ukřižování Ježíše. Svědčili o tom nepřátelé Krista, svědčili o tom andělé, dosvědčoval to i sám Pán. Jenom ti Kristovi nejbližší tomu nevěřili a hledali živého mezi mrtvými. Čtverá nevěra k nám promlouvá z dnešního textu – nevěra, která se ve všech případech z Boží milosti nakonec stává vírou.

Text kázání

Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31)

  • Jaroslav Kernal

Třetího dne vstal z mrtvých

Jaroslav Kernal, Praha 27. března 2016

Dobrý den. Máme dnes významnou příležitost, kdy se jako křesťané můžeme společně podívat do Božího Slova a uctívat Boha skrze slyšení Jeho Slova a poslušnost vůči němu. I dnes chceme vzít Jeho Slovo, které je světlem pro naše nohy a nechat se jím usvědčit, kde je to potřeba, povzbudit ve víře a hlavně nasytit, abychom jím rostli ke spasení.

Svědectví o ukřižování (J 19,17-42)

Tam ho ukřižovali

Dnes budeme společně procházet příběhem o ukřižování Ježíše a podíváme se na několik svědectví, která nám dokazují, že věci, o nichž čteme, se doopravdy staly, a staly se tak, jak jsou popsány, protože je zapsali očití svědkové. Musíme mít naprostou jistotu, že tento příběh je pravdivý, jinak bude naše víra postavená na falešných základech, a to jistě nikdo z nás nechce, ani nepotřebuje.

Text kázání

Dvojí vzkříšení (J 5,24-29)

  • Pavel Steiger

 

Než se dostanu k vlastnímu výkladu "vzkříšení", seznamme se s tím, jak duchovnímu vzkříšení rozuměl J.A. Komenský:

O užitcích slavných svátostí večeře Páně

…Dále svátost večeře Páně jest znamením a závdavkem vzkříšení našeho, kteréž dvoje jest: Jedno duchovní, probuzení totiž a povstání duše naší z mrtvosti hříchů k sloužení v novotě života Bohu. A to slove vzkříšení první.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Janovo evangelium