Immanuel - odpověď všech mých dotazů (Mt 1,18-25)

Immanuel, to jest "Bůh s námi"

Ježíš je vysvoboditel svého lidu. V něm se doslova a fyzicky naplnilo zaslíbení dané Božímu lidu, že Bůh bude přebývat se svým lidem ("Bůh s námi").