Máme se z čeho radovat (Fp 1,3-8)

Dokonalé Kristovo dílo

Pasáž, s níž dnes máme tu čest, tvoří jediná děkovná věta, která přímo přetéká radostí. Až zase přijdou dlouhé zimní večery, můžete si doma sednout a zkusit ji nějak poskládat, teď si ji však pojďme trochu rozebrat a podívat se, za co apoštol Pavel děkuje, jak a proč se za Filipské modlí, proč jsou mu Filipští takovou radostí a povzbuzením…

Text kázání

Osnova kázání: