Filipským

Proslaveni mírností (Fp 4,5)

Blaze těm, kdo působí pokoj …

Podíváme se především na to, že mírnost pochází od Boha, a znamená to následovat Krista po jeho cestě a růst do jeho podoby. Dále se podíváme na to, že mírnost znamená vyhlížet Pána Ježíše Krista, očekávat ho, což také jinými slovy znamená čerpat od něj, být v něm a s ním. A nakonec se dostaneme k tomu, že mírnost znamená reprezentovat Krista, což je povolání každého křesťana.

Text kázání | Video

Proslaveni mírností (Fp 4,5)

  • Jaroslav Kernal

Blaze těm, kdo působí pokoj …

Jaroslav Kernal, Praha 31. prosince 2023

Milí přátelé v Kristu, jsem vděčný za to, že jsme se mohli sejít v tomto posledním dni roku 2023 k tomu, abychom společně uctívali našeho Boha a Spasitele Ježíše Krista. Podstatnou součástí našeho uctívání je kázání Božího slova, výklad Písma, zůstávání v učení apoštolů. Dnes půjdeme k jednomu prostému, ale velmi mocnému verši z Písma, do listu Filipským:

  • Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. (Fp 4,5)

Na cestě jsou banditi (Fp 1,15-18a)

  • Jan Prorok

Dobré ráno, milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Dnes budeme pokračovat ve výkladu listu Filipským. Jestli si vzpomenete, minule jsme mluvili o nezadržitelném postupu evangelia, o tom, že evangelium Kristova panství dobývá svět bez ohledu na a skrze slabosti a utrpení Božích vyvolených. Kristus si podmaňuje svět, přivádí mrtvé hříšníky k životu a nic tomu nemůže zabránit.

Poznání, láska a svatost (Fp 1,9-11)

Biblická láska vede ke svatosti ke slávě a chvále Boží.

Dnešní text svědčí o tom, že skutečnou, biblickou, Duchem poháněnou lásku nelze oddělit od Bohem daného poznání. Poznání a lásku zároveň nelze oddělit od Písmem směřované a Duchem uschopněné svatosti... a jejich společným ovocem je proměněný, ryzí, čistý a spravedlivý život křesťanů Bohu k slávě.

Text kázání

Máme se z čeho radovat (Fp 1,3-8)

Dokonalé Kristovo dílo

Pasáž, s níž dnes máme tu čest, tvoří jediná děkovná věta, která přímo přetéká radostí. Až zase přijdou dlouhé zimní večery, můžete si doma sednout a zkusit ji nějak poskládat, teď si ji však pojďme trochu rozebrat a podívat se, za co apoštol Pavel děkuje, jak a proč se za Filipské modlí, proč jsou mu Filipští takovou radostí a povzbuzením…

Text kázání

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Filipským